Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6214
Title: Пряма та непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії у хворих на цукровий діабет
Other Titles: Direct and indirect revascularizations of lower extremities in case of chronic arterial ischemia in diabetic patients
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Попович, Ярослав Михайлович
Русин, Василь Васильович
Корсак, Ю.В.
Чобей, Степан Михайлович
Носенко, Олександр Анатольевич
Keywords: цукровий діабет, хронічна артеріальна ішемія, стегново-підколінно-гомілковий сегмент, прямі та непрямі реваскуляризувальні операційні втручання
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво "УжНУ"
Citation: Пряма та непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії у хворих на цукровий діабет [Текст] / В. І. Русин, В. В. Корсак, Я. М. Попович та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / гол. ред. А.С. Головацький. – Ужгород: Видавництво УжНУ, 2012. – Вип. 3(45). – С. 94–97. – Бібліогр.: с. 96–97 (13 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Вивчено та оцінено результати хірургічного лікування 172 хворих, яким виконано прямі та непрямі методи реваскуляризації із приводу хронічної ішемії при цукровому діабеті.140 пацієнтам виконано стегново- підколінно-гомілкову реконструкцію, 32 пацієнтам – непряму реваскуляризацію нижніх кінцівок. Серед ме- тодів непрямої реваскуляризації віддано перевагу реваскуляризувальній остеотрепанації великогомілкової кістки. Результат використання прямих операційних втручань показав, що у 75% хворих впродовж двох років вдалося зберегти кінцівку, а прохідність шунтів та реконструйованих артерій становила 61,4%. Після непрямої рваскуляризації до другого року спостереження кінцівку збережено у 14 (43,8%) випадків. Ключові слова: цукровий діабет, хронічна артеріальна ішемія, стегново-підколінно-гомілковий сегмент, прямі та непрямі реваскуляризувальні операційні втручання
The results of surgical treatment of 172 patients undergoing direct and indirect revascularizations because of critical ischemia in diabetic patients were studied and evaluated. 140 patients underwent femoral-popliteal-tibial reconstruction, 32 patients – indirect revascularization. The preferable method outlined in the study was tibia osteotrepanation. During 2-years follow-up period direct revascularization showed 75% of limb salvage and 61.4% of graft patency. During 2-years follow-up period indirect revascularization showed 43.8% of limb salvage. Key words: diabetes mellitus, chronic critical ischemia, femoral-popliteal-tibial segment, direct and indirect revascularizations
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6214
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 3 (45) - 2012Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.