Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6448
Title: Досвід відкритих алогерніопластик у лікуванні пахвинних гриж
Other Titles: Experience of open allohernioplasty in inguinal hernias treatment
Authors: Пацкань, Богдан Михайлович
Фатула, Юрій Михайлович
Варга, Лайош Лайошович
Копачик, В.Л.
Пекарь, Михайло Іванович
Keywords: пахвинні грижі, алогерніопластика, післяопераційні ускладнення, віддалені результати
Issue Date: 2011
Publisher: Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Досвід відкритих алогерніопластик у лікуванні пахвинних гриж / Б. М. Пацкань, Ю. М. Фатула, Л. Л. Варга та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / голов. ред. А.С. Головацький. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. – Вип. 40. – С. 267–268. – Бібліогр.: с. 268 (7 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Проаналізовано досвід хірургічного лікування 120 хворих із пахвинними грижами, яким виконано 128 відкритих алогерніопластик із використанням сіток. Серед пацієнтів переважали чоловіки (96,7%) та хворі похилого і старечо- го віку (63,3%). За інтраопераційною класифікацією типів гриж за Gilbert-Rutkow переважали пацієнти з ІІ, ІІІ, ІУ та УІІІ типами. У 40 (33,3%) хворих мали місце рецидивні грижі, з них перший рецидив відзначено у 86,7%, другий – у 10%, третій – у 3,3%. Виконано 72 класичні операції Ліхтенштейна, 5 пластик PHS-системою та 51 операція Ліхтенштейна у модифікації клініки. Післяопераційні ускладнення мали місце у 15 (11,7%) пацієнтів: гематома післяопераційної рани спостерігалася у 6 (4,7%) хворих, інфільтрат – у 7 (5,5%), ішемічний орхіт – у 2 (1,6%), водян- ка оболонок яєчка – у 1(0,8%). Віддалені результати прослідковані у 75 (62,5%) пацієнтів. Хронічний біль різної інтенсивності спостерігався у 10 (13,3%) хворих. Рецидив грижі виявлений у 4 (5,3%) пацієнтів протягом півтора року після класичної операції Ліхтенштейна, яка виконувалася при рецидивних (2 хв.) та великих пахово-калиткових (2 хв.) грижах. Автори вважають, що застосування різних алопластичних методик, вдосконалення способів фіксації та розміщення сітки дозволяє покращити безпосередні та віддалені результати лікування хворих з пахвинними грижами. Ключові слова: пахвинні грижі, алогерніопластика, післяопераційні ускладнення, віддалені результати
The experience of treatment of 120 patients with inguinal hernias, whom 128 open-mesh hernioplasties performed was summarized. According to intraoperative classification of Gilbert-Rutkow patients with II, III, IY and YIII hernias types prevailed. The tension-free allohernioplasty was performed in all of the patients (of them – 72 with original Lichtenstein technique, 5 – with Prolene Hernia System (PHS) procedure and 51 – with clinic modification of Lichtenstein technique). Postoperative complications in 15 (11,7%) patients observed: wound haematoma (4,7%), seroma (5,5%), ischaemic orchitis (1,6%), testicular dropsy (0,8%). Long-term results in 75 (62,5%) patients studied: 10 (13,3%) had chronic groin pain and 4 (5,3%) – hernia recurrence. Key words: inguinal hernias, allohernioplasty, postoperative complications, long-term results
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6448
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 40 - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.