Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6492
Title: Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина. Українсько-чеське співробітництво у сфері освіти і науки (поч. ХХІ ст.)
Other Titles: Ukrainian peoples of Central and Eastern Europe: culture and historical heritage. Ukrainian-Czech cooperation in education and science ( XXI century).
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Україна, Чехія, осіта і наука
Issue Date: 2015
Publisher: Карпати
Citation: Корсак Р. В. Українсько-чеське співробітництво у сфері освіти і науки (поч. ХХІ ст.) / Р. В. Корсак // Українці й народи Центрально-Східної Європи : культура та історична спадщина. Збірник наукових праць на пошану Михайла Тиводара / Упоряд. І. Ліхтей. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 203-210., іл.
Abstract: У статті розглядається співпраця України і Чехії у науковій та освітній галузі. Автор розкриває позитивні і негативні тенденції цієї сфери двостороннього співробітництва. Досліджен­ня теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових метотодів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, історизму та діалектичного методу. У науковому доробку віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо.
Description: Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради ДВН З “УжНУ” (протокол № 12 від 27.11.2015р.)
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6492
ISSN: 978-966-671-417-9
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Українці й народи Центрально-Східної Європи.PDF458.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.