Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6672
Title: Загальні положення процедури конвертації акцій
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право., акції, акціонери, конвертація, розміщення акцій, анулювання цінних паперів, односторонній та двосторонній правочин.
Issue Date: 2009
Publisher: Одеська національна юридична академія
Citation: Заборовський В.В. Загальні положення процедури конвертації акцій / В.В. Заборовський // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О. : Юридична література, 2009. – Вип. 51. – С. 238-244. (стаття, фахове видання).
Abstract: В роботі ядійспсші дослідження правової природи процедури конвертації акцій. Обґрунтовується висновок про те, що конвертація акцій являс собою особливий різновид їх розміщення і полягає в обміні конвертованих цінних паперів емітента на акції нового (іншого) випуску. Робиться висновок про те, що залежно від способу конвертації її можна розглядати як односторонній, так і двосторонній правочип.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6672
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загальні положення процедури конвертації акцій .pdf259.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.