Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7039
Title: Тези до статті у міжнародне видання РНЦІ, Polish Scholary Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Inno Space, Scientific Indexing Services, Open Academic Journals Index, Cite Factor - "Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка". ПОЛІТИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І ЧЕХІЇ В НАТО
Other Titles: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И ЧЕХИИ В НАТО
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Україна, Чехія, НАТО, воєнне співробітництво, «Вишеградська група», Альянс.
Issue Date: 2014
Citation: Корсак Р. В. Р. В. Політичні взаємовідносини України і Чехії в НАТО [Текст] // Тези до статті у міжнародне видання РНЦІ, Polish Scholary Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Inno Space, Scientific Indexing Services, Open Academic Journals Index, Cite Factor "Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка". - 13 с..
Abstract: В статті у перше в українській історіографії здійснено комплексний аналіз дослідження українсько-чеської співпраці в контексті воєнної та без пекової політики НАТО (2000-2012 рр.). Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. В дослідженні віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо. Автор дійшов висновку, що відносини України і ЧР в НАТО створюють добрі передумови для широкого взаємовигідного політичного і економічного співробітництва. Основу дослідження склали архівні матеріали та праці українських і чеських дослідників та українська періодика.
Description: Співпраця України і Чехії в НАТО не була предметом наукових досліджень. Співробітництво України з Альянсом в українській історіографії вивчається зокрема, Ю. А. Цирфою, О. І. Шаповаловою, Г. М. Перепелиця та ін. Тому дана стаття розкриває деякі історичні моменти двосторонніх українсько-чеських відносин.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7039
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.