Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7040
Title: Тези до статті у збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник". УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКІ ВІДНОСИНИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТЕНСТ СПІВПРАЦІ (2000-2012 рр.)
Other Titles: UKRAINIAN-CZECH RELATIONS IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE: COMMERCE AND ECONOMIC COOPERATION KONTENST (2000-2012)
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Україна, Чехія, ЄС, НАТО, Вишеградська група, Ямбурзька угода, українсько-чеські торговельно-економічні відносини,
Issue Date: 2014
Citation: Корсак Р. В. Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах Центрально-Східної Європи: торговельно-економічний контекст співпраці (2000 − 2012 рр.) [Текст] // Тези до статті у збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць". - 12 с.
Abstract: У статті у перше в українській історіографії здійснено комплексний аналіз дослідження українсько-чеської торговельно-економічної співпраці в умовах розвитку трансформаційних процесів Центрально-Східної Європи (2000-2012 рр.). В дослідженні віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо. Основу дослідження склали архівні матеріали, опубліковані документи та праці українських дослідників.
Description: Україна, будучи європейською державою, перебуває у складній системі зовнішньополітичних відносин. Кордони України спонукають до вироблення такої геополітичної стратегії, яка враховує політичний досвід та об’єктивні реалії сучасної доби. Торговельно-економічне співробітництво з Чеською Республікою та іншими країнами-членами „Вишеградської четвірки” є пріоритетним напрямом зовнішньої політики для України. Українсько-чеські торговельно-економічні відносини в умовах розвитку євроінтеграційних процесів в Україні та Чеській Республіці, їх становлення, розвиток і перспективи не є предметом широкого кола спеціальних наукових досліджень.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7040
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.