Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7208
Title: Концепція "гідної праці" як стрижень активної державної політики у сфері зайнятості населення
Other Titles: The concept of «decent work» as the core of an active state policy in the field of employment
Authors: Шабанов, Р.І.
Keywords: безробіття, соціальна захищеність, зайнятість, працевлаштування, гідна праця
Issue Date: 2014
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Шабанов, Р. І. Концепція "гідної праці" як стрижень активної державної політики у сфері зайнятості населення / Р. І. Шабанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 24. Т. 2. – С. 201–204. – Бібліогр.: с. 204 (7 назв).
Series/Report no.: Право;
Abstract: У даній статті автором досліджується принцип концепції «гідної праці» як реалізації активної державної політики у сфері зайнятості населення. Проаналізовано переваги та запропоновано тлумачення поняття «гідна праця» з подальшим доповненням його у національному законодавстві як одного з центральних принципів у сфері зайнятості. Ключові слова: безробіття, соціальна захищеність, зайнятість, працевлаштування, гідна праця.
In this article the author examines the principle of the concept of «decent work» as the active implementation of the state policy in the field of employment. The advantages and proposed interpretation of «decent work», followed by addition of its domestic law as one of the key principles in the field of employment. Key words: unemployment, social security, employment, employment, decent work.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7208
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Право Випуск 24 Том 2 - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.