Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8664
Title: Робоча програма з навчальної дисципліни "Основи економіки і організації міжнародної туристичної діяльностіі"
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Keywords: Країнознавство, Ключові слова: національна економіка, туристична індустрія, туристична інфраструктура
Issue Date: 2007
Publisher: УжНУ, електронний варіант
Citation: Габчак Н.Ф. Робоча програма з навчальної дисципліни " Основи економіки і організацій міжнародної туристичної діяльності"// Для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності "Країнознавство". - УжНУ, 2009. -5с.
Abstract: Мета дисципліни – дати комплексні фізико-географічні знання про розвиток туризму на сучасному етапі та зробити оцінку туристично-рекреаційного потенціалу. Систематизувати знання про закономірності функціонування туристичного ринку країн світу, особливості їх проявів, а також розвивати вміння студентів аналізувати, порівнювати туристичну інфраструктуру, застосовуючи регіональний аспект, вільно володіти відповідною термінологією.
Description: Основні завдання дисципліни: 1. Сформувати в студентів фаховий світогляд й базовий рівень знань щодо геопросторових аспектів організації і функціонування міжнародного туризму як однієї з організаційних форм туризму. 2. Отримання студентами навичок системного аналізу негативних та позитивних чинників впливу на розвиток інфраструктури країн світу. 3. Опанування методики визначення коефіцієнта туристичного еквівалента країн світу. 4. Розвивати в студентів вміння визначати і формувати основні райони туристської (рекреаційної) спеціалізації, а також сформувати ґрунтовні знання про основні цілі і напрямки державної політики регіонального туризму.
Type: Text
Dataset
Image
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8664
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.