Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8886
Title: ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФАКТОРИНГОВОГО БІЗНЕСУ
Other Titles: Accounting and analytical support risk management factoring business
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Keywords: бухгалтерський облік, аналіз, ризики, факторинг, факторингові операції, факторингов и й бізнес, факторингові компанії .
Issue Date: Sep-2015
Publisher: Житомирський державний технологічний університет
Citation: Макарович, Вікторія Костянтинівна Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Макарович Вікторія Костянтинівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2015. - 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками діяльності факторингових компаній для ефективного управління факторинговим бізнесом. Уточнено сутність поняття факторингу, виявлено галузеву специфіку діяльності факторингових компаній, ідентифіковано ризики факторингового бізнесу. Теоретично обґрунтовано комплексне методичне забезпечення бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії в умовах ризику, що враховує види факторингу, ризики факторингового бізнесу, порядок оцінки ризиків та їх ймовірних наслідків, особливості облікового відображення операцій, зумовлених обраними методами управління ризиками, та розкриття відповідної інформації у бухгалтерській звітності. Удосконалено організаційні та методичні положення аналізу ефективності факторингових операцій та факторингового бізнесу вцілому, уточнено систему параметричних оцінок ідентифікованих ризиків.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8886
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makarovych.pdf639.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.