Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/89
Title: Радянсько-Чехословацький договір про Закарпаття від 29 червня 1945 р. та його вплив на історичну долю краю
Other Titles: The soviet-czechoslovak treaty on the Тranscarpathian Ukraine of 29 june 1945 and its impact on historical fate of the region
Authors: Міщанин, Василь Васильович
Keywords: СРСР, Чехословаччина, договір, Закарпаття, Закарпатська Україна, возз'єднання, радянізація
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Радянсько- Чехословацький договір про Закарпаття від 29 червня 1945 р. Та його вплив на історичну долю краю [Текст] / В. В. Міщанін // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія / відп. за вип. Н.П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 1 (36). – С. 32-38. – Бібліогр.: с.32-38 (32 назви). – Рез.англ., рос.
Abstract: У статті на основі нових документів із Центрального державного архіву громадських організацій зроблено спробу по-новому поглянути на договір між СРСР і ЧСР про Закарпаття від 29 червня 1945 р., який кардинально змінив долю краю. Вказується на спробу чехословацької адміністрації відновити свої органи управління в Закарпатській Україні восени 1944 р., перипетії радянсько-чехословацьких переговорів, підписання та сучасні оцінки радянсько-чехословацького договору про Закарпаття. Ключові слова: СРСР, Чехословаччина, договір, Закарпаття, Закарпатська Україна, возз'єднання, радянізація.
В статье на основании новых документов из Центрального государственного архива общественных организаций сделана попытка по-новому взглянуть на договор между СССР и ЧСР о Закарпатье от 29 июня 1945 г., который кардинально изменил судьбу края. Указывается на попытку чехословацкой администрации восстановить свои органы управления в Закарпатской Украине осенью 1944 г., перипетии советскочехословацких переговоров, подписание и современные оценки советско-чехословацкого договора о Закар- патье. Ключевые слова: СССР, Чехословакия, договор, Закарпатье, Закарпатская Украина, воссоединение, советизация.
In the article, on the basis of new documents from the Central State Archive of Public Associations of Ukraine, was made an attempt to take a fresh look at the Treaty between the USSR and the Czechoslovakia on Transcarpathia of June 29, 1945, which radically changed the fate of the land. The article indicates the Czechoslovak administration's attempt to reinstate its governing bodies in Transcarpathian Ukraine in the autumn of 1944, the vicissitudes of the Soviet-Czechoslovak talks, the signing and modern assessment of the Soviet-Czechoslovak Treaty on Transcarpathia. Keywords: USSR, Czechoslovakia, treaty, Transcarpathia, Transcarpathian Ukraine, reunification, Sovieti- zation.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/89
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 1(36) - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.