Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9125
Title: ОДЕРЖАННЯ ТА ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЯ 3-ПРОПАРГІЛТІО-1,2,4-ТРИАЗОЛУ
Other Titles: ОДЕРЖАННЯ ТА ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЯ 3-ПРОПАРГІЛТІО-1,2,4-ТРИАЗОЛУ
Authors: Мацько, Марія Анатоліївна
Король, Наталія Іванівна
Сливка, Михайло Васильович
Keywords: ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЯ, ПРОПАРГІЛьні тіоетери, 1,2,4-ТРИАЗОЛ
Issue Date: 18-May-2016
Publisher: "Говерла" УжНУ
Citation: Мацько М.А., Король Н.І., Сливка М.В. ОДЕРЖАННЯ ТА ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЯ 3-ПРОПАРГІЛТІО-1,2,4-ТРИАЗОЛУ // Програма і тези доповідей Підсумкової наукової студентської конференції ДВНЗ УжНУ, секція "Хімічних наук та екології" (18 травня 2016р.) - Ужгород "Говерла", 2016. - С.28.
Series/Report no.: теза доповіді;2016-05
Abstract: Раніше показано, що при циклізація S-алкенільних похідних 3-меркапто-,2,4-триазолів може призводити до анелювання п’яти, шести-членних циклів або їх суміші. В продовження цих досліджень нами було вивчено електрофільну гетероциклізацію 3-пропаргілтіо-1,2,4-триазолів, цільові продукти якої є цікаві в плані вивчення стереохімії проходження процесу.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9125
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри органічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
студ-теза-мацько.docтеза доповіді31 kBMicrosoft WordView/Open
2016_студ_конф.rarтитульна сторінка3.44 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.