Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9128
Title: РЕГІОСЕЛЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОФІЛЬНОЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 3-N-R-2-AЛКЕНІЛТІО-ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИН-4-ОНУ
Other Titles: РЕГІОСЕЛЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОФІЛЬНОЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 3-N-R-2-AЛКЕНІЛТІО-ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИН-4-ОНУ
Authors: Берексазі, Діана Жолтівна
Петруляк, Іванна Іванівна
Сливка, Михайло Васильович
Keywords: РЕГІОСЕЛЕКТИВНІСТЬ, ЕЛЕКТРОФІЛЬНа ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІя, AЛКЕНІЛьні ТІОетери, ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИН-4-ОНУ
Issue Date: 18-May-2016
Publisher: "Говерла" УжНУ
Citation: Берегсазі Д.Ж., Петруляк І.І., Сливка М.В. РЕГІОСЕЛЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОФІЛЬНОЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 3-N-R-2-AЛКЕНІЛТІО-ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИН-4-ОНУ. // Програма і тези доповідей Підсумкової наукової студентської конференції ДВНЗ УжНУ, секція "Хімічних наук та екології" (18 травня 2016р.) - Ужгород "Говерла", 2016. - С.29.
Series/Report no.: теза доповіді;2016-06
Abstract: Останнім часом метод електрофільної гетроциклізації набув актуальності при дослідженні методів анелювання гетероциклічного фрагменту, як до іншого гетероциклу, так і до карбоциклічної системи. Як об’єкт вивчення нами обрано тієнопіримідин, система, похідні якої проявляють широкий спектр біологічної активності.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9128
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри органічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_студ_конф.rarтитульна сторінка3.44 MBUnknownView/Open
студ-теза-петруляк.docтеза доповіді46.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.