Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9338
Title: Громадські організації їх роль у розвитку сучасного суспільства
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Газуда, Леся Михайлівна
Issue Date: 2012
Citation: Слюсаренко В.Є. Громадські організації їх роль у розвитку сучасного суспільства [Текст] / В.Є. Слюсаренко, Л. М. Газуда // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку/ Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1)- Умань: Видавець "Сочінський",2012 С. 150-156.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9338
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства
Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.