Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9363
Title: Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Фінансовий облік» для підготовки студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр за напрямом 0501
Other Titles: Guidance for writing a course project on the subject "Financial Accounting" to prepare students specializing 6.050100 "Accounting and Auditing", education level training - Bachelor in the direction of 0501
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Вакаров, Василь Михайлович
Кесарчук, Галина Степанівна
Вакарова, Беатриса Василівна
Keywords: Курсовий проект, Фінансовий облік
Issue Date: Sep-2015
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", економічний факультет
Citation: Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Фінансовий облік» для підготовки студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр за напрямом 0501/Укладачі: к.е.н., проф.Даньків Й.Я., к.е.н., доц. Вакаров В.М., к.е.н., доц. Кесарчук Г.С., ст. викл. Вакарова Б.В. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – 29 с.
Series/Report no.: Навчально-методичні матеріали;
Abstract: Індивідуальні завдання є однією із форм навчання у вищій школі, що має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Це форма розвитку творчих здібностей, актуалізації мотивів як навчально-пізнавальної так і наукової й інноваційної діяльності студентів. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом під керівництвом викладача у формі виконання курсового проекту. Закріплення та розвиток практичних навичок досягається через самостійне поглиблене вивчення окремих тем, підбір та заповнення первинних документів для оформлення практичної частини курсового проекту, формування пакету фінансової звітності та самостійний розв’язок додаткових завдань до кожної теми дисципліни. До кожної теми пропонується тематика курсових проектів, яка дозволяє поглиблено вивчити деякі теоретичні питання. Написанні курсові проекти подаються викладачу, який перевіряє їх та індивідуально проводить зі студентом аналіз помилок, щодо змісту, форми та стилю викладення матеріалу, оформлення практичної частини проекту. Захист належним чином оформлених курсових проектів проводиться на кафедрі при комісії безпосередньо за 10-15 днів до проведення екзамену з цієї дисципліни.
Description: В навчально-методичні розробці визначена методика підготовки і виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Фінансовий облік 1 і 2"
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9363
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.