Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9393
Title: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Other Titles: FEATURES AND ACTIVITIES trucking companies THEIR IMPACT ON THE ORGANIZATION AND FORMATION EXPENSES ACCOUNTING COST road transport
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Остап'юк, Мирослав Ярославович
Keywords: Бухгалтерський облік: Витрати., автотранспорт, АТП, види автомобільного транспорту, виробнича діяльність, транспортна система, організація обліку, витрати, собівартість автотранспортних перевезень.
Issue Date: 12-May-2014
Publisher: Мукачівський державний університет
Citation: Даньків Й. Я. Особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на організацію обліку витрат і формування собівартості автотранспортних перевезень / Й. Я. Даньків, М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 133-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2014_1_28
Series/Report no.: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка.;Випуск 2014. - 1 (1) – C. 133-139.
Abstract: В статті розкриваються особливості діяльності автотранспортних підприємств, визначаються чинники впливу на організацію обліку їх фінансово-господарської діяльності. Значна увага звернута на формування виробничих витрат, пов’язаних з перевезеннями та експлуатацією автомобільного транспорту, а також на калькулювання собівартості автотранспортних послуг.
Description: Досліджені питання складу витрат на автотранспортні перевезення та формування їх собівартості.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9393
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.