Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9397
Title: Бухгалтерський облік
Other Titles: Accounting
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Остап'юк, Мирослав Ярославович
Keywords: бухгалтерський облік
Issue Date: Jan-2007
Publisher: Знання
Citation: Даньків, Й. Я. Бухгалтерський облік : підручник / Й. Я. Даньків, М. Я. Остап’юк. – Київ : Знання, 2007. – 469 с. (Вища освіта ХХІ століття)
Abstract: У підручнику викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей сучасних трансформаційних перетворень в економіці України та вимог Міжнародних стандартів обліку. Автори узагальнили історичний досвід, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, інші доступні джерела господарського обліку, формування і становлення бухгалтерського обліку як науки і практики, його методології, найважливіших методів і прийомів, детально розкрили системи облікової реєстрації та форми бухгалтерського обліку, організацію бухгалтерського обліку та управління ним із використанням зарубіжного досвіду та сучасних інформаційних технологій. Підручник відповідає основним вимогам наказу Міністерства освіти і науки України про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне оволодіти теоретичними основами бухгалтерського обліку.
Description: Базовий підручник для вивчення теоретичних основ бухгалтерського обліку для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво" викладачів і усіх, хто прагне самостійно оволодіти теоретичними основами бухгалтерського обліку.
Type: Text
Publication type: Підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9397
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.