Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9398
Title: Стандартизація обліку і аудиту
Other Titles: Standardization of Accounting and Auditing
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Лучко, Михайло Романовисч
Остап'юк, Мирослав Ярославович
Keywords: Стандартизація обліку і аудиту
Issue Date: 2006
Publisher: Київ, Знання, 2007
Citation: Даньків Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту [Текст] : навчальний посібник / Даньків Й. Я., Лучко М. Р., Остап'юк М. Я. - 2-е вид., виправ. і допов. - К. : Знання, 2006. - 350 с. - ISBN 966-346-155-1
Series/Report no.: Вища освіта ХХІ століття;
Abstract: У навчальному посібнику здійснена класифікація стандартів бух¬галтерського обліку і наводиться їх характеристика за напрямами. У зв'язку з рішенням Аудиторської палати України (від 18.04.2003) прийняти Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як Національні стандарти аудиту в посібнику розкриваються основні особливості Міжнародних стандартів аудиту. Наводяться програма спецкурсу "Стандартизація обліку і аудиту", робоча програма, перелік питань для підсумкового контролю знань з цього спецкурсу, глосарій і список рекомендованої літератури для самостійної підготовки. У додатках подаються витяги із нормативно-правових актів, що регламентують аудиторську діяльність в Україні. У посібнику розглядаються усі стандарти обліку і аудиту, прийняті в Україні станом на 1 січня 2006 року. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за про¬грамою підготовки магістрів з економіки та підприємництва з фаху "Облік і аудит". Книга буде корисною також фахівцям-практикам у галузі обліку й аудиту, економістам, науковцям, викладачам ВНЗ, всім, кого цікавлять сучасні підходи до організації і здійснення обліку й аудиту.
Description: У навчальному посібнику здійснена класифікація стандартів бухгалтерського обліку, та їх характеристика за окремими напрямами.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9398
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.