Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9399
Title: Історія бухгалтерського обліку
Other Titles: History of Accounting
Authors: Остап'юк, Мирослав Ярославович
Лучко, Михайло Романович
Даньків, Йосип Якимович
Keywords: Історія бухгалтерського обліку
Issue Date: 2009
Publisher: Київ: Знання, 2009
Citation: Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ 2-ге вид. виправ. і доповн. / М.Я. Остап’юк, М.Р.Лучко, Й.Я. Даньків. – Київ: Знання, 2009. – 278 с. (Вища освіта 21 століття). ISBN 978-966-346-526-5
Series/Report no.: Вища освіта ХХІ століття;
Abstract: У навчальному посібнику розкриті історичні аспекти виникнення і розвитку обліково-правової спадщини в світі та Україні, зокрема господарського обліку і подвійної бухгалтерії, формування бухгалтерського обліку як науки, історії становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні, а також господарського обліку виробництва і торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період. Навчальний посібник розрахований як спецкурс за вибором випускної кафедри або студентів, що навчаються за програмою підготовки магістрів з економіки та підприємництва у вищих навчальних закладах четвертого рівня акредитації за напрямом підготовки 0501- Економіка, комерція та підприємництво з фаху 8.050106 “Облік і аудит”.
Description: Розкриті історичні аспекти виникнення і розвитку обліково-правової спадщини в світі та Україні.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9399
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.