Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9442
Title: Вимоги до якості законодавства та принцип верховенства права
Authors: Савчин, Михайло Васильович
Keywords: якість законодавства, верховенство права, закон, законність
Issue Date: 2011
Publisher: Київ: Вид-во Європейського ун-ту
Citation: Савчин М.В.. Вимоги до якості законодавства та принцип верховенства права // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конференції / Київський ун-т права НАН України [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2011. – С. 11-17
Abstract: Зміст закону повинен відповідати певним вимогам та стандартам. Лише законодавець здатний забезпечити формулювання єдиних правил, оскільки він на відміну від судді є більш поінформований про реальний стан соціальних відносин. Парламентська процедура сприяє формуванню «загальної волі», втіленої у положеннях закону, шляхом політичного дискурсу про різні аспекти нормативного регулювання суспільних відносин. Відкритість та прозорість парламентської процедури, очевидно, є істотною перевагою перед правотворчістю суддів у разі формулювання абстрактних правил. У відповідності до принципу верховенства права дії юстиції повинні носити підзаконний характер, бути пропорційними та передбачуваними. Тому лише положення закону можуть адекватно регулювати режим застосування норм права у конституційній державі. Основними критеріями правового змісту законодавства мають ставати баланс інтересів більшості і меншості, верховенство права над правами людини, за яким законодавство має задовольняти вимогам рівності, справедливості і свободи. Закони мають мати самодостатній характер і їх дія не має залежати від прийняття на їх розвиток актів уряду чи адміністрації. В останньому випадку закони мають містити конкретні критерії щодо конкретизації і деталізації їх змісту через технічні правила і стандарти.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9442
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savchyn_quality of legislation.docx34.84 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.