Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9458
Title: Концептуальні підходи до організації системи управлінського обліку «директ-костинг»: зарубіжний досвід та можливість його адаптування у вітчизняній теорії та практиці
Other Titles: Conceptual approaches to management accounting system "direct costing": international experience and the possibility of adapting the domestic theory and practice
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Шулла, Роман Степанович
Keywords: Управлінський облік, управлінський облік, директ-костинг, зарубіжний досвід
Issue Date: 19-May-2011
Publisher: Одеський державний економічний університет
Citation: Даньків Й.Я. Концептуальні підходи до організації системи управлінського обліку «директ-костинг»: зарубіжний досвід та можливість його адаптування у вітчизняній теорії та практиці / Й.Я. Даньків, Р.С. Шулла // Перспективи розвитку обліку еонтролю та аналізу у контексті євроінтеграції: Матеріали ІІ Міжнародної науково-прпактичної конференції: Одеса, 19-20 травня 2011 р. –Одеса: ОДЕУ, 2011. – С.89-90.
Series/Report no.: Тези Міжнародної науково-практичної конференції;ІІ МНПК.-С.89-90.
Abstract: В тезах доповіді визначені концептуальні підходи до організації системи управлінського обліку «директ-костинг» на основі вивчення зарубіжного досвіду та можливості його адаптування у вітчизняній теорії та практиці.
Description: Досліджена організація системи управлінського обліку «директ-костинг».
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9458
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.