Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9524
Title: Гармонізація та стандартизація національної системи бухгалтерського обліку в Україні у контексті європейської інтеграції
Other Titles: Harmonisation and standardization of national accounting system in Ukraine in the context of European integration
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Keywords: Стандартизація обліку і аудиту, У доповіді на основі всебічного вивчення історичного надбання української бухгалтерської науки з проблем бухгалтерського обліку і контролю викладений авторський підхід щодо становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні, перш за все, на основі його гармонізації та стандартизації у контексті європейської і світової інтеграції. Визначено суть понять гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку. Виділені і обґрунтовані два етапи становлення та удосконалення національної системи бухгалтерського обліку в Україні: перший -- становлення українського бухгалтерського обліку (1992-1999 рр.); другий етап(початок 2000 р. – до тепер) – етап оптимізації та вдосконалення національної системи обліку. Наведений перелік найбільш відомих українських вчених, які зробили свій внесок у становлення і розвитку бухгалтерського обліку і контролю в Україні.
Issue Date: 20-May-2005
Publisher: Житомирський державний технологічний університет, Житомир-Краматорськ,ЧП "Рута".
Citation: Даньків Й.Я. Гармонізація та стандартизація національної системи бухгалтерського обліку в Україні у контексті європейської інтеграції: Колективна монографія / Коллектив авторов под общей ред. Бутинца Ф.Ф. // Развитие бухгалтерського учета и контроля в контексте европейской интеграции: Монография. – Житомир-Краматорск: ЧП «Рута», 2005. – С.226-234.ISBN 966-8059-36-0.
Series/Report no.: Колективна монографія;С. 226-234. ISBN 966-8059-36-0.
Abstract: У монографіі на основі всебічного вивчення історичного надбання української бухгалтерської науки з проблем бухгалтерського обліку і контролю викладений авторський підхід щодо становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні, перш за все, на основі його гармонізації та стандартизації у контексті європейської і світової інтеграції. Визначено суть понять гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку. Виділені і обґрунтовані два етапи становлення та удосконалення національної системи бухгалтерського обліку в Україні: перший -- становлення українського бухгалтерського обліку (1992-1999 рр.); другий етап(початок 2000 р. – до тепер) – етап оптимізації та вдосконалення національної системи обліку. Наведений перелік найбільш відомих українських вчених, які зробили свій внесок у становлення і розвитку бухгалтерського обліку і контролю в Україні.
Description: На основі всебічного дослідження історичного надбання української бухгалтерської науки з проблем бухгалтерського обліку і контролю викладений авторський підхід щодо становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні.ї
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9524
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.