Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9536
Title: Концептуальні підходи до регулювання бухгалтерського обліку в Україні
Other Titles: Conceptual approaches to the regulation of accounting in Ukraine
Authors: Остап'юк, Мирослав Ярославович
Даньків, Йосип Якимович
Keywords: Стандартизація обліку і аудиту, Бухгалтерський облік, Регулювання обліку, реформування обліку, Україна, облікова системи, міжнародні стандарти обліку, рівні регулювання обліку.
Issue Date: 12-Jul-2001
Publisher: Ужгород: ДВНЗ «УжНУ»
Citation: Остап’юк М.Я. Концептуальні підходи до регулювання бухгалтерського обліку в Україні / М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія “Економіка”. - Випуск 8. - Ужгород, 2001. -С. 196 – 201. ISSN: 0869-0782.
Series/Report no.: Серія: Економіка;Випуск 8, 2001. - С. 196 – 201. ISSN: 0869-0782.
Abstract: В статті досліджуються концептуальні підходи до регулювання бухгалтерського обліку в Україні на основі вибору його концепції, видів та рівнів регулювання. Особлива увага звернута на розробку і запровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Description: Досліджені концептуальні підходи до регулювання бухгалтерського обліку в Україні на основі вибору його концепції, видів та рівнів регулювання.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9536
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.