Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9551
Title: Вартісна оцінка виробничих запасів та її значення для прийняття управлінських рішень
Other Titles: Valuation of inventory and its importance for management decisions
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Познахівський, Віктор Анатолійович
Keywords: Бухгалтерський облік, Господарське товариство, ефективність, запаси, інформація, метод, облік, оцінка, організація, стандарти, управління.
Issue Date: 30-Sep-2003
Publisher: Ужгород: ДВНЗ «УжНУ»
Citation: Даньків Й.Я. Вартісна оцінка виробничих запасів та її значення для прийняття управлінських рішень / Й.Я. Даньків, В.А. Познахівський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. - Випуск 13. - Ужгород, 2003. – С.166-169. ISSN: 0869-0782.
Series/Report no.: Серія: Економіка;Випуск 13. - 2003. – С.166-169. ISSN: 0869-0782.
Abstract: В статті проаналізовані підходи до оцінки виробничих запасів за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку, зроблений порівняльний їх аналіз. наведені результати дослідження дозволяють підвищити ефективність управління виробничими запасами в господарських товариствах, що надасть можливість їм покращити свою виробничо-господарську діяльність, а також покращити фінансово-економічний стан в сучасних умовах господарювання.
Description: Досліджені підходи до оцінки виробничих запасів за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку..
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9551
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.