Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9709
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” в умовах кредитно-модульної системи навчання для студентів економічних спеціальностей з напряму підготовки „Економіка і підприємництво”, рівень підготовки -- бакалавр
Other Titles: Training complex on discipline "Accounting" in a credit-module system for students of economic specialties specialty "Economics and Entrepreneurship" training level - Bachelor
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Кузьмінський, Юрій Анатолійович
Остап'юк, Мирослав Ярославович
Вакаров, Василь Михайлович
Ганусич, Вероніка Олександрівна
Keywords: Теорія бухгалтерського обліку, Теорія бухгалтерського обліку, навчально-методичний комплекс, кредитно-модульна система навчання.
Issue Date: 23-Feb-2007
Publisher: Ужгород: Ужгородський національний університет
Citation: Даньків Й.Я. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” в умовах кредитно-модульної системи навчання для студентів економічних спеціальностей з напряму підготовки „Економіка і підприємництво”, рівень підготовки -- бакалавр /Укладачі: Й.Я. Даньків, Ю.А. Кузьмінськи, М.Я. Остап’юк,В.М. Вакаров, В.О. Ганусич.– Ужгород: Ужгородський національний університет, 2007. – 120 с.
Series/Report no.: Навчально-методичні матеріали;Ужгород: УжНУ,- 2007. – 120 с.
Abstract: У навчальному посібнику дана характеристика навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія), поданий її навчальний план лекційних і практичних занять, програма, тематика та плани лекцій з цієї дисципліни, визначені завдання для самостійної роботи студентів та індивідуальні навчально-дослідні завдання, ключові поняття та терміни, взірці модульних робіт та критерії їх оцінювання, а також список рекомендованої літератури для вивчення основ бухгалтерського обліку.
Description: У навчальному посібнику поданий навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія).
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9709
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.