Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9979
Title: Інновації у вищій освіті: У 2 частинах. Ч. 2. Наукові розробки
Other Titles: INNOVATIONS IN HIGHER EDUCATION : In 2 Parts. Part ІI.Scientific developments
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Студеняк, Ігор Петрович
Устич, Сергій Іванович
Кокенєші, О.
Лісі, В.
Шерегій, Є.
Мірошніков, Д.
Білак, О.
Ященко, Є.
Гусь, Аліна Володимирівна
Зуб, С.
Середа, Л.
Keywords: Інноваційна діяльність, університет
Issue Date: 2016
Publisher: ПП «АУТДОР-ШАРК»
Citation: Інновації у вищій освіті: У 2 частинах. Ч. IІ. Наукові розробки / упорядкування і загальна редакція І.В.Артьомова. – Ужгород: ПП «АУТДОР – ШАРК», 2016. – 324 с.
Description: У виданні вміщено матеріали до заключного звіту щодо реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». У частині II - «Наукові розробки» - подано концепцію розвитку УжНУ як інноваційного університету європейського рівня, зокрема через створення регіональної інноваційної структури - Наукового парку «Ужгородський національний університет» і перетворення вишу на важливий чинник регіонального зростання, а також уміщено каталог інноваційних проектів УжНУ. The publication includes materials to the final report on the implementation of the research project "Innovative university - tool of integration to european educational and research area". In Part II. "Scientific developments" is presented a Concept of development for SU "Uzhhorod National University" as an innovative university of European level, in particular through creation of regional innovative structure Science Park "Uzhhorod National University" and transforming university into an important factor for regional growth, and also includes Catalogue of innovative projects of UzhNU.
Type: Text
Publication type: Звіт
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9979
ISBN: 978-617-7132-55-3
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аналітичний звіт_2.pdf9.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.