Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10321
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання та оформлення дипломних робіт спеціаліста спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування» денної і заочної форм навчання та для студентів економічного факультету та факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Other Titles: GUIDELINES for the implementation and execution diploma specialist profession 071 "Accounting and Taxation", specialization "Accounting, Auditing and taxation" Full-time and part-time education and for students Economics Faculty and the Faculty of Postgraduate Pre-University Education and training
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Брохун, Наталія Степанівна
Кесарчук, Галина Степанівна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Шеверя, Ярослав Вікторович
Keywords: Методичні рекомендації, Методичні рекомендації, дипломна робота, магістр, облік і оподаткування, спеціалізація "облік, аудит і оподаткування", спеціаліст
Issue Date: Oct-2016
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт спеціаліста спеціальності 071, «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування» для студентів денної, заочної форм навчання економічного факультету та факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки / Укладачі: Даньків Й.Я., Брохун Н.С., Кесарчук Г.С., Макарович В.К., Слюсаренко В. Є., Шеверя Я.В. / – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. - 55 с.
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт спеціаліста, спеціальності 071, «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування» для студентів денної, заочної форм навчання економічного факультету та факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, що оптимізує та роз’яснює процес написання дипломних робіт.
Description: Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт спеціаліста, спеціальності 071, «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування» для студентів денної, заочної форм навчання економічного факультету та факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, що оптимізує та роз’яснює процес написання дипломних робіт.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10321
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
METODYCNNI_REKOMEND_DYPLOM_ROBIT_SPECIAL_2016_2017.pdf667.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.