Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10621
Title: Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі
Other Titles: Balance and analysis of the financial stability of the enterprise on its basis
Authors: Ганусич, Вероніка Олександрівна
Даньків, Йосип Якимович
Keywords: Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства, баланс, форма фінансової звітності, оцінка статей балансу, суб’єктивність статики балансу, фінансова стійкість, оптимізація фінансової стійкості.
Issue Date: 26-Sep-2005
Publisher: Київський національний економічний університет
Citation: Ганусич В.О. Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. – Київський національний економічний університет, Київ, 2005.
Series/Report no.: Автореферати кандидатських дисертацій;
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному вивченню змісту, форми, оцінки статей балансу, принципів та методики його аналізу. Досліджено зміст балансу як елемента методу бухгалтерського обліку, запропоновано характеризувати його у широкому та вузькому розумінні. Розроблено та науково обґрунтовано зміни до чинної форми балансу, які сприятимуть повній реалізації мети складання даного звіту – його аналізу. На основі вивчення динамічної та статичної природи балансу запропоновано статику балансового звіту визнати суб’єктивною. Відповідно до цього в роботі на основі динамічного підходу розроблено принципи та методику аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Запропоновано шляхи оптимізації фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Закарпатської області.
Description: Здійснено комплексне вивчення змісту, форми, оцінки статей балансу, принципів та методики його аналізу..
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10621
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.