Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14208
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни “СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємство, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит
Other Titles: Educational and methodical complex on discipline "SHIP-ACCOUNTING EXPERTISE", branch of knowledge: 0305 - Economy and enterprise, direction of preparation: 6.030509 - Accounting and audit
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: навчально-методичний комплекс, судово-бухгалтерська експертиза
Issue Date: 2014
Citation: Слюсаренко В.Є. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємство, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит / В.Є. Слюсаренко. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2014. - 112 с.
Description: Даний комплекс розроблений для опанування організаційно-правовими засадами судово-експертної діяльності; опанування методики судово-бухгалтерського експертного дослідження, яка базується на традиційних методичних прийомах фінансового контролю; творче застосування спеціальних знань та прийомів суміжних наук під час експертного дослідження, які допомагають розкрити, кваліфікувати та документально підтвердити порушення з ознаками зловживань;оволодіння «рефлексивним мисленням» під час розбору типових схем та сценаріїв злочинів у сфері економіки;оволодіння методикою складання науково обґрунтованих висновків експерта-бухгалтера для правоохоронних органів при вирішенні управлінських і кримінальних справ.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14208
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК Судово-бухгалтерська експертиза 2014.docx194.99 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.