Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14235
Title: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Облік у небюджетних неприбуткових організаціях ”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит
Other Titles: Methodological instructions for independent study of discipline "Accounting in non-budget nonprofit organizations", branch of knowledge: 0305 - Economics and entrepreneurship, direction of preparation: 6.030509 - Accounting and audit
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: методичні вказівки, небюджетні неприбуткові організації
Issue Date: 2016
Citation: Слюсаренко В.Є. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Облік у небюджетних неприбуткових організаціях ”, галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит / В.Є. Слюсаренко. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2016. - 43 с.
Description: Методичні вказівки розроблені з метою ознайомлення з чинними методиками обліку діяльності неприбуткових організацій, оволодіння студентами теоретичними знаннями з бухгалтерського обліку основних операцій, поглиблення практичного досвіду з вирішення завдань обліку і використання отриманих знань, адаптуючи їх до практичної роботи.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14235
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичні вказівки до самостійної роботи ННО 2016.docx100.33 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.