Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14743
Title: Аналіз альтернативних стратегій поведінки підприємств лісопильної галузі на ринку сировини та ринку продукції
Other Titles: Analysis of alternative behavioral strategies of sawmill industry companies in the market of raw materials and market products
Authors: Ярема, В.І.
Шулла, Роман Степанович
Повідайчик, Михайло Михайлович
Keywords: стратегія диференціації, стратегія стандартизації (спеціалізації), лісопильне виробництво
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Аналіз альтернативних стратегій поведінки підприємств лісопильної галузі на ринку сировини та ринку продукції [Текст] / В. І. Ярема, Р. С. Шулла, М. М. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П.Мікловда, В.І.Ярема, В.О.Приходько та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 1 (42). – С. 21-26. – Бібліогр.: с. 26 (2 назви).
Abstract: В даній статті досліджуються альтернативні стратегії позиціонування підприємств лісопильної галузі на ринках сировини та готової продукції. Авторами доводиться, що між стратегіями поведінки на ринках сировини та готової продукції існує тісний взаємозв’язок. При цьому стратегії ринку продукції є, зазвичай, базовими, а стратегії позиціонування на ринку сировини – похідними. Запропоновано підхід до класифікації стратегій на ринку пиловочної сировини (стратегія стандартизації та диференціації розмірних параметрів закуповуваної сировини), які б дозволили лісопильним підприємствам мінімізувати собівартість готової продукції в конкретних умовах їх господарювання. Здійснено порівняльний аналіз альтернативних стратегій з виявленням їх позитивних та негативних сторін. Ключові слова: стратегія диференціації, стратегія стандартизації (спеціалізації), лісопильне виробництво.
The article investigates the alternative positioning strategies of sawmill industry companies in the markets of raw materials and finished products. The authors proved that there is a close correlation between the behavior strategies in the markets of raw materials and finished products. Thus the strategy of market of products is usually the base and positioning strategy in the market of raw materials – the derivatives. This paper proposed an approach to classification of strategies on the market of sawmill materials (strategy of standardization and differentiation of dimensional parameters of purchased raw materials) that enable sawmill to minimize the cost of finished products in the specific circumstances of the entity. The comparative analysis of alternative strategies to identify their positive and negative sides was made. Keywords: strategy of differentiation, strategy of standardization (specialization), sawmill production.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14743
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (42) - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.