Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1823
Title: Проблеми формування резерву сумнівних боргів: міжнародний досвід та вітчизняна практика
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Keywords: бухгалтерський облік, резерв сумнівних боргів, сумнівна заборгованість, безнадійна заборгованість, принцип обачності, чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, оцінка дебіторської заборгованості на дату балансу, методи оцінки дебіторської заборгованості на дату балансу.
Issue Date: 2007
Publisher: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка"
Citation: Макарович В.К. Проблеми формування резерву сумнівних боргів: міжнародний досвід та вітчизняна практика. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку /В.К. Макарович // Вісник Національного університету "Львівська політехника".-Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка".-2007.-№577.– С.219-225.
Abstract: Стаття присвячена питанням формування резервів сумнівних боргів в умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні із врахуванням міжнародного досвіду. Розглянуто економічну сутність резервів сумнівних боргів в якості економічної категорії та методику їх формування. Особлива увага приділена виявленню переваг та недоліків в нормативному законодавстві країни, які існують, на сьогоднішній день, стосовно методів оцінки дебіторської заборгованості на дату балансу.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1823
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makarovych V_K_6.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.