Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19826
Title: Курсове проектування з дисципліни «Регіональне лісівництво»
Authors: Кічура, Анастасія Володимирівна
Keywords: Регіональне лісівництво, Навчальний посібник
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Кічура А. В. Курсове проектування з дисципліни «Регіональне лісівництво»: навч. посіб. / А. В. Кічура ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – 104 с.
Abstract: У посібнику подано узагальнені теоретичні та методичні напрацювання й практичний досвід з проектування комплексу лісогосподарських заходів у лісах різних лісорослинних зон, де за сукупного впливу природних й антропогенних чинників відбувається специфічне формування та функціонування насаджень. Наголошено, що для покращення якісного стану та підвищення продуктивності деревостанів різних регіонів науково обгрунтоване ведення лісового господарства найбільш доцільно здійснювати за зональним принципом і на лісотипологічній основі. Викладена в посібнику інформація допоможе студентам магістерського рівня підготовки зі спеціальності 8.09010301 – лісове господарство в отриманні навиків самостійної роботи під час курсового проектування з дисципліни «Регіональне лісівництво» та буде корисною для науковців і практичних спеціалістів з лісового господарства.
Type: Text
Publication type: Навчальний посібник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19826
ISBN: 978-617-7333-25-7
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри лісівництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kichura_2016.pdf645.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.