Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20002
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ “ОСНОВИ ІМПУЛЬСНОЇ ТЕХНІКИ”
Authors: Шуаібов, Олександр Камілович
Дащенко, А.Й.
Грабова, Ірина Аркадіївна
Keywords: Імпульсна техніка
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво УжНУ
Abstract: Навчальний посібник написано у відповідності до програми спеціального курсу “Основи імпульсної техніки”, який викладається студентам четвертого курсу фізичного факультету, що спеціалізуються на кафедрі квантової електроніки. Навчальний посібник містить описи до чотирьох лабораторних робіт з імпульсної техніки. Основну увагу в посібнику приділено вивченню фізичних основ формування низьковольтних електричних імпульсів з допомогою пасивних ланок, підсилення імпульсів малої амплітуди, формування імпульсів із використанням ланок на основі діодів, транзисторів та логічних мікросхем, а також генерування низьковольтних прямокутних імпульсів. Ці відомості містяться в теоретичній частині до відповідних лабораторних робіт. В кінці опису до кожної роботи наведено перелік контрольних запитань із теми та список використаної літератури. В кінці навчального посібника приведений узагальнений список використаної літератури, який охоплює літературу до всіх чотирьох лабораторних робіт. Для кожної лабораторної роботи зформульована мета, наведена схема лабораторного макету та конкретні завдання, які супроводжуються короткими методичними вказівками. Процес виконання лабораторної роботи включає попередню теоретичну підготовку, ознайомлення з електричною схемою лабораторного макета та відповідними приладами, що використовуються для проведення лабораторної роботи, виконання експеримнетальних завдань, оформлення звіту та захист робіт. Студенти, які не захистили дві раніше виконані роботи, до виконання наступної не допускаються. В разі успішного виконання і захисту всіх лабораторних робіт студент допускається до складання заліку зі спецкурсу “Основи імпульсної техніки”.
Type: Text
Image
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20002
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри квантової електроніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lab1_4-05.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.