Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20149
Title: Банківський маркетинг: організація процесів інвестування: Автореферат дисертації кандидата економ. наук: 08.06.02
Other Titles: Банківський маркетинг: організація процесів інвестування: Автореферат дисертації кандидата економ. наук: 08.06.02
Authors: Брітченко, Ігор Геннадійович
Keywords: БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ, ІНВЕСТУВАННЯ, Теоретичні основи організації банківського маркетингу, ринкова поведінка, ринкове мислення, оцінка платіжоспроможності, аналіз платіжоспроможності підприємства
Issue Date: 1998
Publisher: ІЕПД НАН України-Донецьк
Citation: І.Г. Брітченко Банківський маркетинг: організація процесів інвестування: Автореферат дисертації кандидата економ. наук: 08.06.02. - ІЕПД НАН України-Донецьк, 1998. – 20 с.
Abstract: Процес реформування економіки України в ринкову продовжує супроводжуватися падінням виробництва, бартеризацією розрахунків між підприємствами, неплатоспроможністю, зростанням простроченості позичкової заборгованості комерційних банків, зниженням ефективності діючих механізмів інвестування. У Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних закладів значиться 229 банків, серед яких 14 банків - за участю зарубіжного капіталу (4,1% статутного фонду при нормативі 15%). В Україні діють 2284 філії комерційних банків. Одним з головних напрямків покращення економічного становища як комерційних банків, так і їх клієнтури, є формування банківського маркетингу на науково обгрунтованих засадах щодо дослідження ринку банківських послуг та фінансових інвестицій. Однак у провідних вчених та економістів-практиків немає поки спільної думки не тільки з питань застосування маркетингової структури в інвестиційній діяльності комерційних банків та банківської системи в цілому, але й визначенні маркетингу як концепції управління, його функцій, шляхів майбутнього розвитку і т.ін. На сьогодні відсутній чітко опрацьований понятійний апарат банківського маркетингу та організації процесів інвестування на його засадах.
Description: Процес реформування економіки України в ринкову продовжує супроводжуватися падінням виробництва, бартеризацією розрахунків між підприємствами, неплатоспроможністю, зростанням простроченості позичкової заборгованості комерційних банків, зниженням ефективності діючих механізмів інвестування. У Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних закладів значиться 229 банків, серед яких 14 банків - за участю зарубіжного капіталу (4,1% статутного фонду при нормативі 15%). В Україні діють 2284 філії комерційних банків. Одним з головних напрямків покращення економічного становища як комерційних банків, так і їх клієнтури, є формування банківського маркетингу на науково обгрунтованих засадах щодо дослідження ринку банківських послуг та фінансових інвестицій. Однак у провідних вчених та економістів-практиків немає поки спільної думки не тільки з питань застосування маркетингової структури в інвестиційній діяльності комерційних банків та банківської системи в цілому, але й визначенні маркетингу як концепції управління, його функцій, шляхів майбутнього розвитку і т.ін. На сьогодні відсутній чітко опрацьований понятійний апарат банківського маркетингу та організації процесів інвестування на його засадах.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20149
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф. Канд. дис. Бритченко И.Г..docxавтореферат60.31 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.