Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20243
Title: Право адвоката одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань в якості одного з основних його професійних прав
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Бисага, Юрій Михайлович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат; професійна правнича допомога; професійні права адвоката; право на залучення експерта та спеціаліста.
Issue Date: 2017
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В., Бисага Ю.М. Право адвоката одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань в якості одного з основних його професійних прав. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 2. С. 237-240. URL: http://pap.in.ua/2_2017/66.pdf (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: У статті досліджується правова природа права адвоката залучати експертів та спеціалістів в якості одного із основних його професійних прав, що спрямоване на формування належної та допустимої доказової бази. Робиться висновок, за яким право адвоката одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань суттєво розширює його можливості щодо отримання доказової інформації у даній сфері, а отже, спрямоване на формування для адвоката належних умов надання правової допомоги на професійній основі.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20243
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.