Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20246
Title: Оскарження рішення у дисциплінарній справі як факультативна стадія дисциплінарного провадження відносно адвоката
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат; адвокатська діяльність; дисциплінарна відповідальність адвоката; оскарження рішення у дисциплінарній справі.
Issue Date: 2017
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В. Оскарження рішення у дисциплінарній справі як факультативна стадія дисциплінарного провадження відносно адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 46. Т. 2. С. 142-147. (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: У статті автором розкривається сутність, а також нормативне регулювання стадії оскарження рішення у дисциплінарній справі відносно адвоката. Вказується на необхідність закріплення норми, відповідно до якої оскарження рішення КДКА до ВКДКА чи суду зупиняло б його дію. Враховуючи дуалістичну природу адвокатури, яка реалізує делеговані їй державою повноваження, робиться висновок про доцільність розгляду скарг на рішення КДКА (ВКДКА) за правилами адміністративного судочинства.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20246
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.