Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20347
Title: Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Основи раціонального харчування» для студентів заочної форми навчання
Authors: Брич, Валерія Володимирівна
Миронюк, Іван Святославович
Keywords: раціональне харчування, студенти, методичні рекомендації, контрольні роботи
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Основи раціонального харчування» для студентів заочної форми навчання / Укладачі: Брич В.В., Миронюк І.С. – Ужгород, 2018. – 72 с.
Abstract: Методичні вказівки і завдання призначені для студентів ІV курсу напряму «здоров’я людини» та спеціальностей «фізична реабілітація», «фізична терапія, ерготерапія» заочної форми навчання і відображають основні програмні вимоги дисципліни «Основи раціонального харчування». У методичних вказівках наведені етапи підготовки, правила оформлення та варіанти контрольних робіт. Кожен варіант контрольної роботи містить тестові завдання, теоретичні питання та задачу відповідно до робочої програми дисципліни «Основи раціонального харчування» і вимог кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20347
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
А5 ОРХ КР методичка Ф.pdf378.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.