Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23299
Title: Теоретико-методолгічні засади концепції "Впізнаваної безпеки" у сфері харчових послуг вітичизняної туристичної галузі
Other Titles: Теоретико-методолгічні засади концепції "Впізнаваної безпеки" у сфері харчових послуг вітичизняної туристичної галузі
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Арсиненко, Н.
Годя, Іван Михайлович
Keywords: Заклади харчування, харчування, туризм
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Переяслав-Хмельницький
Citation: Корсак Р. В., Арсиненко Н. О., Годя І. М. Теоретико-методолгічні засади концепції "Впізнаваної безпеки" у сфері харчових послуг вітичизняної туристичної галузі / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації", 25 грудня 2018 р., м.Переяслав-Хмельницький. Вип.42. - С.64-67.
Series/Report no.: туризм і рекреаці;42
Abstract: Досліджуючи концепцію „Впізнаваної безпеки” як елементу сучасної стратегії розвитку послуг харчування у туризмі, необхідно розглянути понятійний апарат. На наш погляд, термін „впізнавана безпека” у сфері надання харчових послуг – це такі особливі умови, у яких перебуває індустрія послуг харчування, коли дія зовнішніх факторів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної системи у відповідності до наявних потреб споживача. Тобто у більш широкому розумінні, „впізнавана безпека” у послугах харчування – це такий стан системи, коли дія зовнішніх та внутрішніх факторів не призводить до погіршення функціонування та розвитку сфери послуг харчування.
Description: Вважаємо, що необхідним елементом побудови концепції „Впізнаваної безпеки” – є сучасні системи аналізу ризиків та небезпечних чинників. Зокрема такою системою є – HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point). Це система, яка здійснює аналіз ризиків, оцінку небезпечних чинників, контроль критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом: а) ідентифікації небезпечних чинників; б) контролю небезпечних чинників.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23299
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник 42.pdf11.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.