Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24630
Title: Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційної роботи на ступінь вищої освіти "магістр" для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань: 07 "Управління і адміністрування", спеціальність : 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація: "Бізнес-консалтинг", кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування.
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Колісник, Галина Миколаївна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Шеверя, Ярослав Вікторович
Keywords: бізнес-консалтинг, бізнес-консалтинг, облік, аналіз, аудит, оподаткування
Issue Date: 2019
Publisher: УжНУ
Citation: Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційної роботи на ступінь вищої освіти "магістр" для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань: 07 "Управління і адміністрування", спеціальність : 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація: "Бізнес-консалтинг", кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування / Укладачі: Й. Я. Даньків, Г. М. Колісник, В. К.Макарович, Я.В. Шеверя. – Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2019. - 46 с.
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки спеціалістів вищого рівня кваліфікації – магістрів, з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями для виконання кваліфікаційної роботи на ступінь вищої освіти "магістр", спеціальності 071 "Облік і оподаткування", спеціалізації "Бізенс-консалтинг" для студентів денної, заочної форм навчання, що оптимізує та роз’яснює процес написання кваліфікаційних робіт магістра. У методичних рекомендаціях розкрито суть та методику науково-дослідної роботи з написання кваліфікаційної роботи магістра; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати виробничо-господарської та фінансової діяльності досліджуваних підприємств певної галузі за відповідний період; використання економічних методів для дослідження закономірностей інноваційної діяльності підприємств у всіх сферах народного господарства; дано пропозиції щодо обґрунтування висновків і рекомендацій кваліфікаційної роботи магістра, її апробації, завершення та захисту.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24630
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод реком ДРМ-Бізнес_консалтинг_2019_2020 БК++.pdf852.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.