Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25981
Title: УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ, АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Keywords: облік і оподаткування, інформаційні системи, облік, аналіз, аудит, оподаткування
Issue Date: 2019
Publisher: УжНУ
Citation: Управлінські інформаційні системи в аналізі, аудиті та оподаткуванні. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування"/ Укладач: Макарович В.К. — Ужгород: УжНУ, 2019. — 66 с.
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями щодо самостійного вивчення дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі, аудиті та оподаткуванні". Методичні рекомендації включають типову програму, рекомендації щодо вивчення окремих тем, виконання лабораторних занять, тематику самостійної роботи, індивідуальну роботу, порядок поточного та підсумкового оцінювання, перелік рекомендованої літератури, передбачені для студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25981
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.2-04.6_МЕТОДИЧКА УІСАА 2019.pdf663.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.