Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26042
Title: ФРАНЧАЙЗИНГ : ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Климко, Тетяна Юріївна
Балог, Шандор Шандорович
Keywords: облік і оподаткування, франчайзинг, франчайзер, франчайзі, фандрейзинг, нематеріальний актив, роялті, паушальний платіж, франшиза, право користування, бухгалтерський облік.
Issue Date: 2015
Publisher: Донецьк
Citation: Макарович В.К. Франчайзинг : обліковий аспект / В.К. Макарович, Т.Ю. Климко, Ш.Ш. Балог // Вісник ДонНУ: Серія В Економіка і право. – Донецьк, 2015.- Випуск 1/2015. – С. 225-228.
Abstract: В статті розглядається сутність франчайзингу, як своєрідного виду співпраці між суб'єктами господарювання, в рамках яких одна сторона (франчайзер) зобов’язується передати іншій стороні (франчайзі) за винагороду на визначений строк або без такого, комплекс виключних прав на використання торгового знаку, фірмового найменування, послуг, технологічного процесу і/або спеціалізованого обладнання, ноу-хау, комерційної інформації, а також інших об’єктів виключних прав, що охороняються законом. Визначено необхідність та доцільність укладання договору франчайзингу. Запропоновано порядок облікового відображення господарських процесів, пов’язаних із франчайзинговими взаємовідносинами, в системі рахунків бухгалтерського обліку відповідно у франчайзера та у франчайзі, залежно від умов оплати за отримані права користування нематеріальним активом. Закріплення даної методики обліку франчайзингових операцій в обліковій політиці дозволить підвищити якісний рівень їх проведення та відображення в обліку, а також забезпечити своєчасний контроль за станом їх здійснення.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26042
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makarovych V _59.pdf280.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.