Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29726
Title: Можливості вдосконалення методів високої езофагогастропластики при лікуванні раку стравоходу
Authors: Велигоцький, М.М.
Keywords: езофагогастроанастомоз, неспроможність
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ "Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Можливості вдосконалення методів високої езофагогастропластики при лікуванні раку стравоходу [Текст] / М. М. Велигоцький, О. В. Горбуліч, Г. М. Урсол та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород : ПП "Ліра", 2018. – №Вип. 1(57). – C. 31–34.
Series/Report no.: Медицина;Випуск 1(57)
Abstract: При виконанні езофагогастропластики з приводу раку стравоходу високим є ризик розвитку неспроможності анастомозу з шлунковим трансплантатом, який зростає із збільшенням його довжини. Обстежено 148 хворих з раком стравоходу . Виявлено, що частота розвитку неспроможності анастомозу на шиї була достовірно більшою, що, на нашу думку повязано з порушенням кровопостачання дистальної частини шлункового трансплантату при збільшенні його довжини. Запропоновані модифікаційні методи високої езофагогастропластики, які збільшують довжинутрансплантату та відстань, на яку він може бути переміщений, а також методи покращання умов кровопостачання трансплантату та інтраопераційного контролю за цим кровопостачанням. використання таких підходів у 56 хворих дозволило вдвічі знизити частоту неспроможності шлункового трансплантату.Ключові слова: езофагогастроанастомоз, неспроможність
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29726
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (57) - 2018

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.