Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30158
Title: ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Other Titles: FORMATION OF CULTURE OF RESTAURANT SERVICE
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Колісник, Галина Миколаївна
Годя, Іван Михайлович
Keywords: ресторан, культура ресторанного обслуговування, ресторанний заклад, психологія й етика ресторанного сервісу.
Issue Date: 2020
Publisher: Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Роман КОРСАК, Галина КОЛІСНИК, Іван ГОДЯ. Формування культури ресторанного обслуговування Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. Том 5. - С.102-106. – 242 с.
Abstract: У даний час організаційна культура вітчизняних ресторанних закладів націлена на ринок ресторанних послуг. При цьому ринок визначає виробничий процес ресторану. Ресторан, у свою чергу, надає можливість впливати на ринок за рахунок своєї виробничо-комерційної діяльності та реклами. Ринок ресторанних послуг насамперед визначається наявністю споживачів ресторану. Безсумнівно, успіх ресторану залежить не стільки від виробничих потужностей, скільки від кількості гостей. Звідси логічно випливає, що при відсутності відвідувачів, ресторанному господарству не потрібні будуть навіть найдосконаліші виробничі потужності. Вважаємо, що у центрі ринку організаційної культури ресторанних послуг повинні бути відвідувачі з їх різноманітними потребами, смаками та побажаннями. Тому в основі діяльності ресторанів повинен лежати принцип ефективного обслуговування споживачів. Іншими словами, необхідно знати потреби споживача, допомагати йому відчути естетичне задоволення від пропонованих страв та напоїв, намагатися зробити його постійним гостем. Діяльність усіх підрозділів ресторану повинна мати одну мету – турботу про гостя. Таким чином, організаційна культура ресторанного закладу передбачає найвищий сучасний рівень розвитку процесу обслуговування відвідувачів ресторану.
Description: Важливим аспектом культури ресторанного обслуговування є психологія та етика ресторанного сервісу. Завдання психології ресторанного сервісу включають у себе розробку методів впливу на гостя для стимулювання здійснення замовлення, вивчення потреб гостей, якими вони керуються при відвідуванні ресторану, вивчення попиту на різні страви у залежності від статі, віку та індивідуальних особливостей гостей.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30158
ISSN: ISSN 2308-4855 (Print)
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aphn-journal.in.ua_29_2020_Ч.5 (1).pdf5.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.