Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30275
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Кіш, Галина Вікторівна
Годя, Іван Михайлович
Keywords: персонал, ресторанне підприємство, управління персоналом, ресторан, ресторатор, ресторанний сервіс.
Issue Date: 2020
Publisher: Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: 2. Роман КОРСАК, Галина КІШ, Іван ГОДЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 20. Том 1. - С.4-7.
Abstract: Важливими завданнями кадрового менеджменту ресторанного закладу є продуманий підхід до формування колективу, здійснення типізації рольових функцій між його членами, формування колективу, який має творчий підхід до обслуговування відвідувачів тощо. Таким чином, автори дійшли висновку, що важливим завданням кадрового менеджменту ресторанного закладу є формування високопрофесійного коллективу, а основні напрямки ефективної організації роботи персоналу ресторану включають кадрове планування, розробку професійно-кваліфікованих моделей і вимог до персоналу за посадами і професіями тощо.
Description: Стаття присвячена проблемам організації роботи персоналу ресторанного підприємства. Авторами наголошено, що для того щоб забезпечити стабільність роботи ресторанного закладу на ринку послуг, ресторатор повинен мати у своєму розпорядженні таких працівників, які здатні підходити до роботи творчо, прагнути до нововведень, розвивати співпрацю з іншими співробітниками та домагатися оптимального кінцевого результату. Найважливіші принципи організації роботи персоналу ресторану – відповідальність кожного працівника за результати своєї праці і обов'язок знати, кому він підпорядкований і від кого може отримувати накази. На думку авторів, соціально-економічні та соціально-психологічні методи управління персоналом ресторану підприємства безумовно повинні переважати над адміністративними. Головним у менеджменті ресторанного сервісу стає стимулювання працівників до розвитку їх здібностей для більш інтенсивної і продуктивної праці. Менеджер ресторану не повинен наказувати своїм підопічним, а орієнтувати їх на проблеми, що стоять перед рестораном. Він класифікує зазначені проблеми за значимістю, допомагаючи розкриттю здібностей кожного працівника, формує навколо себе групу однодумців.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30275
ISSN: ISSN 2308-4855 (Print)
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aphn-journal.in.ua_30_2020_Ч.1+.pdf13.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.