Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3044
Title: ПРО СКІНЧЕННІ ПІДГРУПИ ПОВНОЇ ЛІНІЙНОЇ ГРУПИ НАД ОБЛАСТЯМИ ЦІЛІСНОСТІ
Authors: Юрченко, Наталія Василівна
Keywords: Повна лінійна група, силовські р-підгрупи, мінімальні незвідні р-підгрупи, мінімальні нільпотентні підгрупи, мінімальні розв’язні підгрупи.
Issue Date: 2007
Citation: 2. Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності. Автореферат дис. … канд. фіз.-мат. наук.– К., 2007.–15 с.
Abstract: Розв’язана задача про спряженість силовських р-підгруп повної лінійної групи над областю R головних ідеалів характеристики нуль, в якій просте число р – необоротне. Знайдені, залежні від р і R, достатні умови ізоморфізму силовських р-підгруп повної лінійної групи над кільцем R головних ідеалів характеристики нуль. Знайдені умови існування певного класу силов¬ських р-підгруп в групі GL(р, R) у випадку, коли R – кільце цілих величин скінченного розширення поля р-адичних чисел містить первісний корінь степеня рn з одиниці. Дово¬диться існування нескінченно багато попарно неізоморфних силовських р-підгруп в GL(n, R) (n > 1) над кільцем R всіх цілих алгебраїчних чисел.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3044
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри алгебри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореф-Юрченко.docАвтореферат350 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.