Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3150
Title: ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМТСВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Keywords: Економічні процеси, національна економіка
Issue Date: 24-Apr-2015
Publisher: Ужгородський національний університет
Abstract: Збірник містить матеріали за такими тематичними напрямами: розвиток економічної теорії та історії економічної думки; проблеми національної економіки, її інноваційного розвитку та формування національної конкурентоспроможності; сучасні виклики світового господарства, міжнародної економіки та глобалізації економічного простору; демографічні та соціальні виклики розвитку регіональної та національної економік в умовах глобалізації; шляхи формування конкурентоспроможності національних та регіональних економік в сучасних умовах; інноваційний механізм розвитку національної та регіональної економік; вдосконалення фінансової системи національної та регіональної економік; національна безпека та її фінансово-економічні важелі; фіскальні інструменти управління економічними системами; банківські та фінансові інструменти розвитку підприємств, територій, світового господарства; децентралізація управління та її вплив на розвиток прикордонних територій вдосконалення механізмів місцевого та регіонального управління; перспективи розвитку туризму як стратегічного сектору регіональної, національної та світової економік; проблеми вдосконалення економічного механізму підприємства та шляхи їх вирішення; інноваційна діяльність підприємства та напрямки її активізації; шляхи вдосконалення системи менеджменту на підприємстві; шляхи вдосконалення системи маркетингу на підприємстві; проблеми управління персоналом, формування людського капіталу та економіки праці на підприємстві та шляхи їх вирішення; проблеми конкурентоспроможності та механізми побудови на підприємстві; контролінг як важіль стратегічного управління підприємством; механізми формування конкурентоспроможності АПК.
Description: Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, підприємства в умовах глобалізації: тези доповідей міжнародної науково-практичної Інтернет - експозиційної та вербально - демонстраційної конференції 20-24 квітня 2015 р. / ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – Ужгород, 2015. – 184 с.
Type: Text
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3150
Appears in Collections:І Науково-практична конференція (20-24 квітня 2015 року)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Collection-conference 2015.pdfМатеріали конференції2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.