Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8633
Title: Робоча програма з навчальної дисципліни "Технологія ресторанних послуг"
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Keywords: Туризм, Ключові слова: ресторанне господарство, типізація, автоматизовані системи
Issue Date: 2009
Publisher: УжНУ, електронний варіант
Citation: Габчак Н.Ф. Робоча програма з навчальної дисципліни "Технологія ресторанних послуг"// Для студентів 1 курсу денної форми навчання з напряму підготовки 6.140103 "Туризм". УжНУ, 2009. -14 с.
Abstract: Ресторанне господарство є галуззю основу якої складають підприємства, що характеризуються єдністю форм організації виробництва і обслуговування споживачів і розрізняються за типами і спеціалізацією. Дисципліна «Технологія ресторанних послуг» охоплює широке коло питань, пов’язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Частина лекційних і семінарських занять присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства, детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній, розглядається питання раціональної організації праці.
Description: Дисципліна читається з урахуванням вимог сучасного ресторанного бізнесу, розрахована на успішне засвоєння матеріалу. Дисципліна вимагає від студентів: Знати: - основні напрями розвитку ресторанного господарства в Україні та світі; - особливості діяльності ресторанних підприємств та їх класифікацію - принципи організації виробництва на ресторанних підприємствах, структуру виробництва - основи раціональної організації праці Вміти: - застосовувати набуті знання на практиці - організовувати виробництво на підприємствах ресторанного бізнесу та постачання підприємств ресторанного бізнесу.
Type: Text
Dataset
Image
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8633
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.