Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9022
Title: ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ТРИНІТАРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СЕРЕДИНИ IV СТОЛІТТЯ
Authors: Попович, Наталія Мафтеївна
Keywords: Перекладознавство, тринітарна термінологія,конфесійний переклад, конфесійний стиль, дієслово ‘υφίστημι, давньогрецькі тринітарні терміни, літературні види та жанри, патристична література.
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Abstract: Статтю присвячено жанрово-стилістичним особливостям перекладу давньогрецької тринітарної термінології середини IV століття. Публікація ілюструє вибрані результати зіставного аспектного перекладознавчого аналізу перекладу форм та похідних давньогрецького дієслова ‘υφίστημι як основного термінотворчого засобу гнізда тринітарних термінів у патристичній літературі IV століття. Зіставний аналіз вказує на неадекватності перекладу дієслова ‘υφίστημι та ілюструє вплив літературного виду на переклад тринітарного терміна.
Type: Other
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9022
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри полікультурної освіти та перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mova 48.pdf538.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.