Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9023
Title: Концептуально-трансцендентна еквівалентність як критерій оцінки якості конфесійного перекладу.
Authors: Попович, Наталія Мафтеївна
Keywords: перекладознавство, богослов'я, конфесійний стиль, конфесійний переклад, дієслово «ὑφίστημι», давньогрецькі тринітарні терміни, концептуально-трансцендентна еквівалентність
Issue Date: 2015
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, співзасновники Ільницький В.І., Душний А.І., Зимомря І.М.
Citation: Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільниць- кий, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 13. – 308 с.
Abstract: Статтю присвячено вивченню критерію оцінки якості конфесійного перекладу на прикладі перекладознавчого аналізу давньогрецького дієслова «ὑφίστημι» як основного термінотворчого засобу давньогрецької тринітарної термінології IV століття. Ґрунтовний аспектний зіставний аналіз перекладної тринітарної термінології, використовуваної в тих самих текстах, але різними мовами, висвітлює залежність її тлумачення від мови оригіналу. Адекватність перекладу часто мотивовано ступенем розвитку конфесійного стилю в літературних мовах, якими перекладено ці тексти.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9023
ISSN: 2308-4855
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри полікультурної освіти та перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-2_Титул.pdf313.7 kBAdobe PDFView/Open
182-_Попович.pdf341.34 kBAdobe PDFView/Open
302-_Зміст.pdf279.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.