Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9313
Title: ВПЛИВ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РОЗВ'ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: влада, бізнес, соціальне партнерство, моделі взаємодії, соціальна відповідальність.
Issue Date: 2013
Citation: Слюсаренко В.Є. ВПЛИВ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РОЗВ'ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ [Текст] / В.Є. Слюсаренко // НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ: збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2013. - Вип.23.17. С. 384-390
Series/Report no.: УДК;338.244.2
Abstract: Розглянуто сутність взаємодії влади, бізнесу та третього сектору як важливого чинника соціального-економічного розвитку. Проаналізовано сучасний стан трьохстороннього партнерства в Україні та вказано напрями його подальшого впровадження. Доведено значущість соціальної відповідальності трьох секторів як необхідної складової економіки. Обгрунтовано основні концептуальні моделі співпраці між трьома структурами та показано механізми їх функціонування. Визначено результати і наслідки реалізації ефективної взаємодії влади, підприємців і громади в напрямі розвитку соціальної сфери.
Description: The essence of the interaction between government, business and the third sector as an important factor of social and economic development is considere. The current state tripartite partnership in Ukraine is analyzed and directions for its further implementation are shown. The importance of social responsibility of 3 sectors as a necessary component of the economy is proved. The basic conceptual models of cooperation between 3 strucures are substantiated and mechanisms of their functioning is shown. Outcomes and implications of effective interaction between government, business and community towards the development of the social sphere are defined.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9313
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.